اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت باید شامل چه اطلاعاتی باشد ؟

اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟

اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت

همانگونه که در ماده ۶ ل.ا.ق.ت آمده است، برای راه اندازی یک شرکت سهامی عام،موسسین باید اظهارنامه ای به همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام توسط کلیه موسسین امضاء شده باشد به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند.

اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت

اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت

اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت‎ یاد شده باید شامل موارد زیر باشد:

-نام شرکت

-هویت کامل و محل اقامت موسسین

-مبلغ سرمایه شرکت

-تعیین مقدار نقد و غیر نقد سرمایه شرکت به صورت تفکیک شده

-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز وجود داشته باشد ،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات مختص این گونه سهام ها

-میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت نموده اند به همراه شماره حساب ونام بانکی که پول های پرداخت شده در آن واریز شده است.در مورد سهام غیر نقد،مشخص کردن مشخصات و ارزش آن به صورتی که بتوان از کم وکیف آورده غیر نقد مطمئن شد

-مدت ثبت شرکت

-نام شرکت

-مرکز اصلی شرکت و محل شعبه ها در صورتیکه تاسیس شعب مورد نیاز باشد

– تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و طریقه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

– طریقه انتقال سهام با نام

– نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

– در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن

– شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

– مواقع و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

– مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی

– مقررات در مورد  حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها

– نحوه شور و دریافت رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی

در اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت تعداد مدیران و طریقه انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می دهند یا محجور یا برکنار و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند

– مشخص نمودن وظایف و حدود اختیارات مدیران

– تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند

– قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس

– معین نمودن آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

– نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

-نحوه تغییر اساسنامه

اساسنامه ذکر شده به پیوست اظهارنامه شرکت و طرح پذیره نویسی باید به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود تا پذیره نویسان با مراجعه به مرجع یاد شده از مفاد آن دارای نکات یاد شده است مطمئن شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *