انتقال سهام با نام شرکت

انتقال سهام با نام شرکت بر اساس بند ۸

انتقال سهام با نام شرکت بر اساس بند ۸: در قسمت سهام شرکت ، اطلاعاتی در رابطه با چگونگی سهام در ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار دادیم ، در ین بخش نیز قصد داریم با موضوع انتقال سهام با نام شرکت بر اساس بند ۸ را تشریح کنیم ، در ادامه با کمپانی پرس همراه باشید.

از برهان خلف ماده ۲۱ قانون تجارت می توان چنین نتیجه گیری کرد که در ثبت شرکت سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار و یا توسط بانک ها عرضه می شود و یا اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشار اقدام به فروش سهام خود کنند، بنابراین مطابق ماده ۴۱ قانون تجارت، به طریق اولی، سهام داران مجاز هستند که بدون هیچگونه قید و شرط (البته با پرداخت مالیات به مأخذ ۱۰% ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهام خود را به اشخاص ثالث بفروشند.

انتقال سهام با نام شرکت

اما در ثبت شرکت سهامی خاص همانطور که گفته شد، مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را باید تأمين کنند و تشکیل شرکت از جانب شرکاء علی الاصول بدون آشنائى قبلى آنهاامکان پذیر نمی باشد. بر همین اساس در شرکت ها ی سهامی خاص سهامداران می توانند توافق نمایند نقل و انتقال سهام بدون هیچگونه قید و شرطی به غیر واگذار شود و یا تصویب هیئت مدیره و یا مجامع عمومی را برای نقل و انتقال ضروری بدانند، بنابراین می توان تحت شرایطی که باید در اساسنامه قید شود حق تقدم خرید سهام سهامداران فعلی شرکت را به سایر سهامداران شرکت واگذار کرد.

انتقال سهام با نام شرکت به اداره ثبت شرکت ها

سهام شرکت که به صورت انتقال سهام با نام شرکت مورد معامله و یا نقل و انتقال قرار می گیرد باید اداره ثبت شرکت ها از آن مطلع شوند .
اول: هیئت مدیره می تواند با ارسال نامه ای (با قید شماره و تاریخ بر روی سربرگ شرکت و مهر شده) و با تصویر گواهی شده سهام مورد انتقال و یا تصویر گواهی شده صفحه دفتر نقل و انتقالات سهام به انضمام فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی (اعم از عادی سالیانه، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده) جهت تطبیق دارندگان سهام قدیم و جدید به اداره ثبت شرکت ها، نقل و انتقال سهام و مشخصات انتقال گیرنده (خریدار) را به آن اداره اطلاع دهد. از این منظر این امر بر عهده ی هیئت مدیره می باشد که هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و اداره امور شرکت از هر نوع بر عهده ی ایشان است.

دوم: مطابق با ماده ۹۹ قانون تجارت دعوت کننده مجمع ملزم به تهیه ی فهرستی از سهام داران حاضر در مجمع با قید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تعداد سهام و آراء آنها می باشد. و چنانچه تعداد سهام داران به حد نصاب قانونی ان برسد و مجمع تشکیل گردد با صورتجلسه مجمع مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
سپس کارشناسان اداره ثبت شرکت ها فهرست سهامداران آخرین مجمع سابق  را با سهامداران حاضر در مجمع (فعلی)  تطبیق داده نقل و انتقالات به عمل آمده در سهام ایشان را مشخص و اسناد نقل و انتقال سهام را مورد بررسی قرار می دهند.

اسناد نقل و انتقال مورد قبول اداره ثبت شرکت ها

این اسناد در انتقال سهام با نام شرکت شامل موارد زیر می باشد

اول: تصویر سهامی که در انتقال سهام با نام شرکت مورد نقل و انتقال واقع شده و مورد گواهی هیئت مدیره قرار گرفته و ممهور به مهر شرکت باشد و نیز در همان ورقه با اصل ان تطبیق داده شده باشد.

دوم: تصویر دفتر سهام که اسناد مورد نقل و انتقال قرار گرفته و توسط انتقال گیرنده (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) امضا شده و هیئت مدیره ان را گواهی و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

سوم: مبایعه نامه تنظیمی میان انتقال گیرنده سهام (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) که مورد گواهی هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد.

آیا صورت جلسه مجمع عمومی و تأئيد سهام داران  حاضر در مجمع برای نقل و انتقال سهام الزامی است؟

به دستور ماده ۴۱ قانون تجارت در ثبت شرکت سهامی عام هیئت مدیره و همچنین مجمع عمومی  هیچکدام صلاحیت تأييد و امضا بر نقل و انتقال سهام را ندارند. لیکن با استدلال معکوس از ماده ی فوق چنین برداشت می شود که در شرکت های سهامی خاص چنانچه نقل و انتقال مشروط به موافقت هیئت مدیره و یا مجمع باشد صورتجلسه ایشان نیز لازم است به پیوست اسناد نقل و انتقال به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

غیر ممکن بودن انتقال منافع و یا اجاره سهام به غیر:

سئوالى که در انتقال سهام با نام شرکت مطرح می شود این است که آیا سهام  داران چنین حقی دارند که سهام خود را به صورت اجاره به غیر واگذار کنند؟  پاسخ منفى است، زیرا اگرچه سهام قسمتی از سرمایه شرکت و سهام دار به اندازه ی سهام شریک مایملک شرکت است اما پس از ثبت و تشکیل شرکت تمام سرمایه در اختیار یک شخصیت مسنقل حقوقی مجزا از شخصیت شرکاء بنام «شرکت» قرار می گیرد.

بدیهی است شرکت، سرمایه را به تصرف و تملک خود درمی آورد که با اعمال تجاری سعی در رسیدن به اهداف  شرکت در چهارچوب موضوع  ان دارد. و بهره ای که هر یک از شرکاء شرکت به قدر و اندازه سهام خود که قسمتی از سرمایه شرکت است می برند ، در کلیه دارائى ها اعم از منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق معنوی و اعتباری آن  بوده و می توانند این حق را با انتقال سهام به غیر واگذار نمایند،

اما چون قادر به تسلیم و جدا کردن سرمایه خود که اوراق سهم معرف آن است به اشخاص دیگر نمی باشند بنابراین مطابق با  ماده ۴۷۰ قانون مدنی که اظهار می دارد در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است،انتقال سهام با نام شرکت، انتقال منافع سهم یا اجاره دادن آن عملی غیرممکن و غیرقانونی است لذا بر خلاف عقاید برخی از حقوق دانان حقی که یک شریک نسبت به سهام خریداری شده خود در یک شرکت سهامی دارد نه یک حق عینی و نه یک حق دینی است،

بلکه در اینجا باید  نظریه ی آن دسته از حقوق دانان را ملاک قرار داد که حق شرکاء را در شرکت های تجاری حق خاصی دانسته و آن را منحصر به مطالبه سود جاصل در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده سرمایه (به اندازه ی سهم) پس از انحلال شرکت می دانند اما  این حق، منحصر به دو موضوع فوق نمی باشد، زیرا همین حق خاص به سهم دار اجازه می دهد طبق اساسنامه که نوعی توافق جمعی است، نسبت به فروش و انتقال آن به غیر نیز اقدام نماید.

افزون بر این که دارنده این حق می تواند مجامع عمومی حضور بهم رسانیده و در اعمال حق رأى در اداره شرکت از طریق انتخاب هیئت مدیره سهیم و شریک شود.

Save

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *