انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود :  بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت؛ شرکت هایی که بین بین چند نفر برای فعالیت تجاری ایجاد می شود را شرکت با مسئولیت محدود می گویند که در این شرکت ها هر یک از اعضا نسبت به سهامی که در شرکت دارد نسبت به پرداخت بدهی های شرکت مسئول است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به بخش ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه نمایید.
در ماده ۱۱۴ قانون تجارت موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود آورده شده است.لازم به ذکر است که نا محدود بودن عمر شرکت های ثبت شده مانع از خاتمه ضروری فعالیت های تجاری شرکت نیست .

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

عمده دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در زیر دلایل انحلال شرکت های با مسئولیت محدود را بررسی میکنیم

۱-انجام موضوع شرکت

اگر شرکتی که موضوعی را برای فعالیت خود انتخاب کرده است انجام شود یا اینکه دیگر انجام آن موضوع غیر ممکن باشد(بند الف ماده ۱۱۴ قانون تجارت) برای درک به بهتر این موضوع مثالی را می آوریم:برای مثال شرکتی موضوع استخراج از معدن خاصی را در نطر گرفته باشد و اینکه مواد معدنی معدن به طور کل استخراج شده باشند .

۲-اتمام مدت شرکت

مطابق بند الف ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که مدت زمان فعالیت شرکت مسئولیت محدودی تمام شده باشد این شرکت میتواند منحل شود .

۳-تصمیم همه شرکاء

در صورتی که همه شرکا باهم تصمیم بگیرند که شرکت منحل شود این مورد انکان پذیر خواهد بود .

۴-کاهش شرکاء

در صورتی که بنا بر هر دلیلی شرکا این شرکت را ترک کنند و قثط یک نفر در شرکت باقی بماند به طور طبیعی شرکت منحل می شود .

۵-ورشکستگی

مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرکتی زمانی ورشکسته است که از پرداخت بدهی های خود برنیاید و بر طبق ماده۴۱۸ همین قانون حکم ورشکستگی این شرکت اعلام میگردد و شرکت از دخالت در امور خود منع می شود.

دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در بند های ب و ج و د ماده ۱۱۴ قانون تجارت دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود بیان شده است که بررسی آنها میپردازیم

تصمیم شرکاء

بر طبق بند ب ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورتی که عده ای از شرکا که سهام آنها بیشتر از نصف سهام کلی شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند این مورد ممکن خواهد بود برای مثال اگر دو نفر از بیست نفر که سهامشان بیش از ۵۰درصد سهام شرکت باشد هر زمان که بخواهند میتوانند نسبت به انحلال شرکت با مسئولیت محدود اقدام کنند
این بند از قانون تجارت الزام آور است به هیچ وجه نمیتوان اکثریت سهام را تغییر داد
لازم به ذکر است که این بند از قانون میتواند باعث سوء استفاده افرادی که اکثریت سهام را در اختیار دارند شود و با تهدید سایر اعضا به انحلال شرکت، نظرات و ایده های خود را در شرکت اعمال کنند.

نصف شدن سرمایه

در صورتی که به دلیل ضررهای شرکت سهام شرکت نصف شود و یکی از شرکا در خواست انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بدهد و دادگاه دلایل او را موجه بداند و همچنین سایر اعضا شرکت برای پرداخت سهم او حضور نداشته باشند با استناد به بند ج ماده ۱۱۴ قانون تجارت شرکت منحل خواهد شد

توجه به موارد زیر حائز اهمیت می باشد

الف)انحلال شرکت در صورتی است که یکی از شرکا در خواست انحلال بدهد.

ب)در صورتی که به واسطه ضرر نصف سهام از بین رود این درخواست انحلال امکان پذیر خواهد بود.

ج)انحلال شرکت در صورتی است که هیچ یک از شرکاء حاضر نباشند که ضررمتقاضی درخواست انحلال را بپردازند ؛در صورتی که شرکا بتوانند ضرر او را پرداخت کنند ،دیگر نیازی به انحلال شرکت برای پرداخت ضرر او نیست .

فوت یکی از شرکاء

در صورتی که در اساسنامه شرکت ذکر شود که در صورت فوت یکی از شرکاء شرکت میتواند منحل شود ،بر اساس بند د ماده ۱۱۴ قانون تجارت در صورت فوت یکی از شرکاء شرکت منحل خواهد شد. که اغلب این شریط هنگام ثبت شرکت باید در نظر گرفته شوند

پس از انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بعد از انحلال شرکت با مسئولیت محدود سرمایه های باقی مانده و اموال شرکت باید بین شرکا تقسیم شود اما در صورتی که شرکت قبل از انحلال دارای بدهی باشد ابتدا باید بدهی های خود را با دیگران تسویه کند و بدهی های شرکت را پرداخت کنند در صورتی که از سرمایه شرکت باقی ماند آنگاه نسبت به تقسیم میان شرکاء اقدام کنند .

تصفیه شرکت  با مسئولیت محدود

تصفیه شرکت به معنای نقد کردن دارایی های شرکت و پرداخت قرض ها و بدهی هاست .برای تصفیه باید شرکت ماهیت خود را حفظ کند اما مطابق ماده ۲۰۸ قانون تجارت شرکت های مسئولیت محدود باید نسبت به پرداخت قرض ها و بدهی ها متعهد باشند .

مدیر تصفیه در شرکت با مسئولیت محدود

کسی که مسئولیت تصفیه شرکت را بر عهده میگیرد مدیر تصفیه است.طبق ماده ۲۱۳ قانون تجارت مسئولیت تصفیه شرکت با مدیران شرکت است.طبق ماده ۲۰۷قانون تجارت وظیفه مدیران تصفیه این است که کارای شرکت را به اتکتک برسانند،دارایی خای شرکت را نقد کنند،بدهی های شرکت را پرداخت کنند و همچین تقسیم دارایی ها بر عهده آنها میباشد .مطابق ماده ۲۰۸ در صورتی که نیاز به معاملات جدید باشدمیتوانند به آن بپردازند و طبق ماده۲۰۹ میتوانند از جانب شرکت به اقامه دعوا بپردازند.

تقسیم اموال شرکت بعد از انحلال شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون تجارت آن بخشی از دارایی که در زمان تصفیه مورد نیاز نیست میتواند به صورت موقت بین شرکاء تقسیم گردد و متصدیان تصفیه باید مقدار بدهی های که هنوز زمان پرداخت آنها فرا نرسیده است را کنار بگذارند.تقسیم دارایی میان شرکا چه در زمان تصفیه و چه پس از تصفیه ممکن است سه بار در مجله رسمی قوه قضائیه و یا یکی از روزنامه ها اعلام گردد .

بر اساس ماده ۲۱۶، تخلف از ماده۲۱۹ قانون تجارت ؛مدیران تصفیه مسئول جبران ضرر های طلبکارانی است که به حق خود نرسیده اند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *