انحلال شرکت , منحل کردن شرکت , انحلال شرکت بر اساس نظر شرکا , بستن شرکت , انحلال شرکت با نظر یکی از شرکا یا منحل کردن شرکت با نظر تعدادی از شرکا :در برخی از موارد صاحبان شرکت تصمیم میگیرند که شرکت خود را منحل نمایند ، در بسیاری از موارد دیده شده است که بنابر نظر شرکا تصمیم بر منحل کردن شرکت گرفته می شود.گاهی یکی از شرکا ، گاهی هم تعداد زیادی از شرکا تصمیم میگیرند که شرکت منحل شود که در ادامه به توضیحات آنها پرداخته ایم:

انحلال شرکت یا منحل کردن شرکت به اراده یک نفر از شرکا

با توجه به بند (( د )) ماده ۱۳۶ و مواد ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت ، هر زمانی که یکی از شرکا تصمیم بگیرد و قرارداد را فسخ نماید ، شرکت منحل می گردد. اما در صورتی که برای زمان مشخصی شرکت معین شده باشد این بند مورد نظر واقع نمی شود و تا زمانی که مدت مشخص شده به پایان نرسد ، شرکت همچنان برقرار خواهد بود. به همین جهت برای اینکه یکی از شرکا از حق فسخ استفاده نکند به صورتهای مشخص ماده ۱۳۷قانون تجارت تعیین شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته ایم :

  1. در صورتی که شریک حق استفاده از آن را دارد که این حق طبق اساسنامه از او گرفته نشده باشد ، به همین جهت نیازی نیست که در اساسنامه حق فسح پیش بینی شده باشد ، بلکه فقط لازم است که این حق از شریک گرفته نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ نماید ، در نهایت موجب منحل شدن شرکت شود.
  2. باید هدف فسخ ضرر رساندن به شرکا نباشد . این قاعده یک موضوع منطقی می باشد.طبق این قانون به افراد این اجازه داده نمی شود که برای اثبات حق خود از دیگران سوءاستفاده کنند . قانون گذار این قاعده ی کلی را مشخص نموده است که هیچ سواستفاده ی صورت نگیرد و این موضوع به صراحت معین شده است و هیچ شبهه ی باقی نمانده است لازم است بدانید تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا به وسیله دادگاه معین می شود.
  3. شش ماه پیش از آنکه فسخ صورت بگیرد باید درخواست به صورت کتبی به شرکا اعلام گردد. قانون ، برای این موضوع شرطی جز کتبی بودن تقاضا معین نکرده است ، البته  تقاضا می تواند به شکل اظهارنامه و نامه سفارش ریا به صورتی دیگری که سبب ثبت تقاضا شود ، شکل می گیرد.
  4. در صورتی که موافق اساسنامه به صورت سالیانه به حساب شرکت رسیدگی گردد، فسخ هم در زمان ختم محاسبه سالانه صورت می گیرد. قانون گذار برای محفوظ نگه داشتن حقوق شخص ثالث بر این موضوع تاکید داشته است و به هرحال قاعده ی می باشد که جنبه نظم عمومی داشته و اگر شرکا نمی توانند بر خلاف آن ، توافق نمایند.

انحلال شرکت

بدین ترتیب اگر شرکت فسخ گردد ، باید به همه ی فعالیت ها پایان داد و انحلال شرکت صورت بگیرد و در چنین مواقعی در صورتی که شرکا قصد ادامه داشته باشند باید به تاسیس شرکت جدیدی پرداخت.

انحلال شرکت یا منحل کردن شرکت بر اساس نظر همه ی شرکا

اگر مدت زمانی که برای شرکتی تعیین می شود نامحدود باشد یا زمانی تصمیم به منحل کردن شرکت باشد که هنوز موعد مقرر سر نرسیده باشد باید رضایت همه ی اعضای شرکت وجود  داشته باشد ، در غیر اینصورت اگر فعالیت های شرکت برای زمانی مشخص باشد و آن زمان هم به اتمام رسیده باشد به صورت رسمی قرارداد شرکت باطل می گردد و شرکت منحل می شود.

 

منحل کردن شرکت

 

بر اساس مواد ۱۳۶، ۱۶۱ ، ۱۸۹ ق . ت ، در صورتی که پیش از زمان مشخص شده ، همه ی شرکاتصمیم بر انحلال شرکت بگیرند می تواند شرکت را منحل نمود و اقدام به تغییر اساس نامه کرد . البته باید فراموش نکنیم که منحل شدن شرکت باید ثبت شود و بر پایه ماده ۹ نظامنامه ق.ت منحل کردن شرکت به عموم اطلاع رسانی شود.


ثبت کمپانی پرس, ثبت شرکت تضامنی , ثبت شرکت , ثبت برند