برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی : انتخاب مدیران در ثبت و تغییرات شرکت ها ، مساله ای مهم و حیاتی به شمار می آید ، از این رو قوانین و باید ها و نباید هایی در این زمینه وجود دارند که در این مقاله به بررسی مساله برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی خواهیم پرداخت ، با کمپانی پرس همراه باشید :

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

در ثبت شرکت تضامنی , این شرکت توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از بین خود انتخاب می نمایند اداره می شود ممکن است این مدیر شخصی غیر از شرکاء بوده و از خارج شرکت انتخاب شود.(بر اساس ماده ۱۲۰قانون تجارت)

قانون گذار در مورد برکناری مدیری که انتخاب او در با قید در شرکت نامه انجام گرفته شده باشد اشاره ای نکرده است.

اما در حقوق فرانسه ماده ۱۸ قانون تجارت ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ برکناری چنین مدیری را منوط به اتفاق آراء شرکاء نموده است. و این برکناری انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه در اساسنامه شرکت این مورد پیش بینی شده باشد یا اینکه شرکاء با رای خود در مورد بقای شرکت تصمیمی را در بگیرند.مدیری که برکنار شده است میتواند با پس گرفتن سهم الشرکه خود از شرکت خارج شود.

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی در تغییرات شرکت ها

در صورتی که مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند باتوجه به شرایط اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء برکنار می شود.

در ضمن در صورتی که مدیر برکنار شده بدون دلیل موجه انجام شده باشد ،مدیر برکنار شده میتواند ضرر و زیان و حقوق خود را از شرکت مطالبه کند.با سکوت قانئن تجارت ایران در این مورد اساتید حقوق تجارت در مواردی که نام مدیر یا مدیران در شرکت نامه درج نشده باشد این گونه نظر میدهند:

-مدیر یا مدیران قید شده در شرکت نامه قابل برکناری نمی باشند و حق استعفا ندارند مگر با توافق کلیه شرکاء تضامنی

-در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند امکان دارد بر اساس اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

-اگر مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده اما آنان بعدا انتخاب شده باشد در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را برکنار  نمایند واضح است مدیران نیز حق استعفا خواهند داشت.

قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و تصمیم گیری نماید در غیر این صورت شخصا مسئولیت تعهدات را بر عهده خواهد داشت.

به نظر آید که اساسنامه باید به طور دقیق حیطه اختیارات مدیر را تعیین نماید با این همه قانونگذار در دو مورد زیر اختیارات مدیر یا شریک تضامنی را به صراحت محدود نموده است:

-ضررهای وارده به شرکت: بر اساس ماده (۱۳۲ق.ت):” اگر در نتیجه ضررهای وارده ،سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاء ممنوع است.”

به عبارت دیگر مدیر شرکت تضامنی حق ندارد تا زمانی که ضرر های وارد شده جبران شود سود بدست آمده را بین شرکاء تقسیم کند

-محدودیت انجام عملیات تجاری : بر اساس (ماده ۱۳۴ ق.ت) مدیر یا شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب خود یا به حساب شخص ثالث) تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید ، همچنین مدیر یا شریک حق ندارد به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود ، در شرکت دیگری که تجارتی از نوع تجارت شرکت را دارد داخل گردد

مسئولیت مدنی مدیر شرکت

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون تجارت در رابطه با برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی : “حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.” و ماده ۵۱اخیرالذکر مقرر می دارد: “مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد”.

با بررسی ماده ۵۱ قانون تجارت و ثبت شرکت ها موکل در شرکت تضامنی “شرکاء ” میباشد.اما این اتفاق با توجه به اینکه جدود اختیاراتی که میران شرکت های تضامنی دارند و سایر شرکاء فاقد این حدود میباشند بر خلاف ماده ۶۶۲ قانون مدنی که بیان میدارد: ” وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد…” میباشد و با فرض قبول وکالت مدیر در برابر شرکاء موکلین،مدیران در قبال شرکت با آنکه اختیار خواهند داشت اما مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت که این امر بر خلاف برهان عقل و اصول پذیرفته شد در حقوق شرکت ها خواهد بود.

بنابراین به نظر می آید که مراد از موکل از منظر قانون گذار در ماده ۱۲۱ قانون تجارت ،شرکاء نیستند بلکه خود شرکت میباشد و مدیر شرکت تضامنی که از طرف شرکاء منتخب میگردد نماینده شخص حقوقی شرکت به حساب می آید و کار های حقوقی شرکت را به عنوان وکیل شرکت انجام میدهد و تصمیمگیری مینماید.در برابر اشخاص ثالث شرکت طرح دعوی نموده و در صورت لزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنماید.واضح است که شرکاء به تبع ورشکستگی شرکت،ورشکسته به حساب نمی آیند

بنابر مطالب بالا در رابطه با برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی این نتیجه حاصل میگردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی که مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد به خصوص در مواردی که حیطه اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است

تقسیم سود در برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

سود حاصل شده در شرکت تضامنی بر اساس نسبت سهم الشرکه تقسیم میگردد مگر آنکه در شرکتنامه حالت دیگری برای تقسیم سود در نظر گرفته شده باشد، اما پرداخت هر گونه سود به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه که بنا بر هر گونه ضرر و زیان کم شده باشد جبران نگردد ممنوع میباشد

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *