تاسیس شرکت تضامنی در تهران

تاسیس شرکت تضامنی در تهران : تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکت نامه که به صور اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد. در شرکت نامه یاد شده می بایست نام ، نوع، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکاء یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها، تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت و میزان سهم الشرکه که شرکاء در شرکت دارند و نام مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند و موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت ، انحلال شرکت و سایر شرایط ، قید شود.

تاسیس شرکت تضامنی در تهران

تاسیس شرکت تضامنی در تهران

تاسیس شرکت تضامنی در تهران با کمپانی پرس

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون تجارت برای ثبت شرکت تضامنی همه سرمایه نقدی پرداخت شده ،در صورتی که سهم الشرکه به صورت غیر نقد باشد باید تقویم شده و تسلیم شرکت گردد.

قانونگذار با تجویز تنظیم شرکت نامه ظاهرا به نظریه عقل یا قراردادی بودن شرکت تضامنی توجه داشته است. اما با الزام تاسیس و ثبت شرکت و ایجاد شخص حقوقی در نهایت نظریه شخصیت حقوقی مورد قبول واقع شده است.

در زمان تاسیس شرکت تضامنی در تهران ، اساسنامه مربوط به شرکت  نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد هرچند که تنظیم اساسنامه با وجود اشاره به آن در مواد(۱۳۷ و ۲۰۰ ق.ت) الزامی به نظر نمی رسد.

در پایان باید اضافه کرد ثبت شرکت تضامنی برابر ماده ۱۹۵ قانون تجارت که مقرر میدارد:

” ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.”

الزامی میباشد پس از ثبت شرکت بنابر ماده ۴۷ قانون ثبت و آئین نامه اسفندماه۱۳۲۷ وزارت دادگستری،در اداره ثبت شرکت ها و شعب آن در شهرستان ها انتشار خلاصه شرکت نامه بنا بر ماده ۱۹۷ قانون تجارت که مقرر میدارد:

” در ظرف ماه اول تشکیل هرشرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظام نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.” در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خود شرکت الزامی است و در صورتی که شرکت در شهرستان ها به طور همزمان شعبی را تاسیس کند ،محل شعب در آگهی ها ذکر شود و در روزنامه ای محل شعب درج گردد.اما اگر شرکت پس از ثبت اقدام به تاسیس شعبه در شهرستان ها نماید در این صورت برابر ماده ۲۰۰ قانون تجارت

تغییرات شرکت در اساس نامه قید میگردد و آگهی میشود،در ضمن مراتب با پیوستهای مربوط به اداره ثبت محل شعب مورد نظر ارسال میگردد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *