تبدیل سهام با نام به سهام بی نام

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام در تغییرات شرکت

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام  و برعکس در تغییرات شرکت: تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در دو مورد انجام می شود. اول بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، و دوم به موجب مقررات اساسنامه که در هر صورت بر اساس ماده ۴۴ قانون تجارت بایستی مراتب مربوطه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد، در سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر شود و سهام داران ۶ ماه فرصت دارند تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خودان را به سهام بانام تبدیل نمایند.

تبدیل سهام شرکت

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام شرکت

در تغییرات شرکت ابطال سهام بی نام صاحبان سهامی که در فرجه ی تعیین شده سهام خود را جهت تبدیل ان به سهام بانام ارائه ننموده و فروش این گونه سهام شرکت :
طبق ماده ۴۵ قانون تجارت در صورتیکه در تبدیل سهام با نام به سهام بی نام دارندگان سهام بی نام شرکت به اطلاعیه های شرکت که در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد توجه نکنند و در مهلت معینه جهت تبدیل سهام بی نام به سهام با نام به شرکت مراجعه ننمایند، به ناچار شرکت سهام بی نام آنها را باطل کرده و برابر تعداد سهام بی نام، سهام با نام صادر می نماید.

و از انجایی که مطابق اساسنامه شرکت موظف است برابر سرمایه خود سهام و به تعداد این گونه سهام، مالک آن را مشخص نماید- باید طبق ماده فوق این گونه سهام را در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد در بورس اوراق بهادار و در غیر اینصورت از طریق حراج به فروش بگذارد. از حاصل این فروش ابتدا کلیه هزینه ها اعم از هزینه آگهی و دستمزد و مخارج کارگزار بورس و غیره کسر و باقی ان در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. چنانچه تا ده سال از تاریخ فروش سهام بی نام باطل شده، دارنده ی ان سهام به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به سهام دار پرداخت می شود و پس از انقضای مدت ده سال باقیمانده وجوه حکم مال بلاصاحب را داشته و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

چگونگی انتشار آگهی حراج سهام بی نام در تغییرات شرکت

آگهی حراج سهام بدر تبدیل سهام با نام به سهام بی نام حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماهه ی سهام داران سهام بی نام که حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام با نام را دارند به عمل می آید و در فاصله ی حداقل ده روز و حداکثر یک ماه پس از انتشار آگهی به حراج گذاشته می شود، چنانچه سهام به فروش نرفت ، شرکت می تواند حراج را تا دو نوبت دیگر تمدید نماید، حال در صورتیکه دارنده سهام بی نام قبل از انتشار آگهی حراج متوجه شده و به شرکت مراجعه نماید تکلیف چیست؟

قانون تجارت در این مورد نظری ندارد ، به نظر می رسد که در این مورد باید دو موضوع رادر نظر گرفت:

اول : از انجایی که در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت به چشم نمی خورد و حق کسب شده ای از شخصی ایجاد نشده است بنابراین چنین به نظر میرسد که چنانچه دارنده سهام بی نام در این برهه ی زمانی به شرکت مراجعه نماید، شرکت می تواند نسبت به صدور سهام بانام به ایشان اقدام نماید، ، مضاف بر این که شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی نام در این برهه ی زمانی، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.

دوم : زمانی که مهلت شش ماه منقضی شد و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی نام ارائه نشده، اقدام و آگهی حراج را نیز منتشر ساخته است، نظر به این که در این برهه شرکت با اعلام ابطال سهام بی نام، نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام نموده است، حقوق دارندگان این گونه سهام جهت دریافت سهام بانام ساقط، این گونه سهامداران مکلف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج و یا اوراق بورس بهادار اقدام نمایند.

نکته : از انجایی که ثبت شرکت سهامی خاص حق عرضه سهام خود را در بورس اوراق بهادار ندارند، لذا شرکت های سهامی خاص در این خصوص صرفا حق فروش سهام بی نام خود را از طریق حراج و پس از انتشار آگهی حراج به طریقی که ذکر شد خواهند داشت.

Save

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *