ابتدا باید بدانیم شرکت تضامنی چیست؟

بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که جهت فعالیت های تجاری تشکیل مشود که در این شرکت شریکان نقش موثری را دارند و در نام شرکت باید اسم یکی از شرکا قید شود

درصورتی که شرکت بنا به هر دلیلی دچار مشکل شود و یا حتی به تعطیلی شرکت منجر شد تمامی بنیانگذاران و شریکان مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند
شرکت تضامنی میتواند توسط یک مدیرعامل اداره شود و نیازی به هیئت مدیره ندارد .

برای ثبت شرکت تضامنی باید دو کار اصلی انجام شود

۱-تنظیم شرکتنامه    ۲- ثبت در اداره ثبت شرکت ها

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

۱-کپی شناسنامه وکپی کارت ملی شرکا
۲-گواهی عدم سوء پیشینه

نکاتی در مورد ثبت شرکت تضامنی

تعداد اعضای شرکت تضامنی

حداقل تعداد نفرات عضو برای ثبت شرکت تضامنی دو نفر میباشد

سرمایه ثبت شرکت تضامنی

برای ثبت شرکت تضامنی سرمایه میتواند هم نقدی و هم غیر نقدی باشد که این مورد بستگی به اعضا شرکت دارد

مراحل ثبت شرکت تضامنی

۱-تهیه مدارک لازم
۲-پر کردن و امضا فرم های لازم
۳-انجام مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

چگونه شرکتنامه شرکت تنضامنی را تنظیم کنیم؟

برای تنظیم شرکتنامه باید به نکات زیر توجه کافی داشت:

۱-نام شرکت : در اسم شرکت حتما باید عبارت “شرکت تضامنی” قید شود و همچنین در اسم شرکت باید نام یکی از شریکان هم آورده شود اگر در نام شرکت اسم همه شریک ها قابل قید نباشد میتوان از عباراتی همچون “شرکا” و “برادران ” استفاده کرد
۲-نوع و موضوع شرکت : در شرکت نامه باید موضوع فعالیت شرکت درج شود .این امر به این علت است که افراد فقط می توانند در حوزه موضوع درج شده در شرکتنامه فعالیت کنند
۳-مرکز شرکت : در شرکتنامه باید محل اقامت شرکت الزامی است.در صورتی که شرکت در جا های مختلف فعالیت می کند باید آن ها در شرکتنامه درج شود
۴-نام شریکان : در شرکتنامه باید نام و مشخصات همه شریکان قید شود
۵-ابتدای شرکت : در شرکتنامه تاریخ توافق جهت تشکیل شرکت نیز قید می شود این تاریخ ، از تاریخ ثبت شرکت متفاوت است
۶-سرمایه شرکت : همانطور که گفتیم سرمایه شرکت میتواند نقدی و یا غیر نقدی باشد