ثبت شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت های سهامی است که سهام آن به صورت فروش به مردم در بازار بورس اوراق بهادار تامین میشود.مالکین سهام ها میتوانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار به فروش برسانند و به شخص دیگری منتقل کنند،لازم به ذکر است که بورس به شرکت هایی اجازه فروش سهام میدهد که سهام و اعتبار زیادی داشته باشند.اینگونه فروش سهام در بورس دارای ۲ مزیت است:

اول اینکه باعث بدست آمدن سود از سرمایه گذاری در فعالیت عمرانی است و دوم اینکه باعث رونق و آبادانی کشورمی شود.
مردم برای خرید سهام شرکت های سهامی عام در زمان پذیره نویسی میتوانند به بانک اعلام شده مراجعه کنند و برگه تعهد سهم را امضا نموده و مبلغی را که مشخص شده را به حساب شرکت واریز کنند.

ثبت شرکت سهامی عام

نکاتی درباره ثبت شرکت سهامی عام

دانستیم که شرکت های سهامی عام شرکت هایی هستند که سهام آنها از طریق بورس به مردم واگذار میشود.بر طبق قانون تجارت شرکت ها می بایست عبارت “سهامی عام” را در تمام برگه های سهام و آگهی ها و اطلاعیه ها طوری درج کنند که خوانا و قابل رویت باشد.نکته بعدی در مورد این شرکت ها این است که میزان سرمایه اولیه شرکت باید از ۵ میلیون ریال بالاتر باشد،در صورتی که سرمایه اولیه از این مقدار کمتر بود شرکت ها باید طی یک سال سرمایه خود را افزایش دهند در غیر این صورت شرکن باید به نوعی دیگر تبدیل شود

سرمایه ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت سهامی عام ابتدا باید مبلغی به حسابی به نام شرکت واریز گردد میزان این مبلغ به این صورت است که باید ۲۰ درصد از سرمایه را تضمین نمود و ۳۵ درصد از این مقدار تضمین شده به این حساب واریز شود،سپس اظهارنامه ای را به همراه آیین نامه شرکت و آگهی پذیره نویسی که به امضا تمام بنیان گذاران شرکت رسیده است را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند و رسید دریافت کنند. سپس اداره ثبت شرکت ها با بررسی مدارک و آیین نامه شرکت و عدم مغایرت آن با قانون اجازه منتشر نمودن آگهی پذیره نویسی را به شرکت میدهد.پس از این بنیان گذاران شرکت می توانند اطلاعیه پذیره نویسی را در روزنامه ها و رسانه ها منتشر کنند و در بانکی که سهام در آن تضمین شده این اطلاعیه در مقابل دید عموم مردم قرار گیرد تا در صورت تمایل افراد اقدام به واریز وجه معین شده به حساب شرکت نمایند و برگه تعهد سهام را امضا کنند و رسید دریافت کنند.این رسید در دو نسخه تهیه می شود که دارای تاریخ و امضا پذیره نویس است که یک نسخه در بانک قرار می گیرد و یک نسخه با مهرو امضا بانک به خریدارسهام تحویل می گردد. در صورتی که شخص دیگری بجای پذیره نویس برگه تعهد سهم را امضا کرده باشد باید مشخصات کامل خود را در آن قید نماید.پس از اتمام زمان پذیره نویسی یا تمدید این زمان ،بنیان گذاران شرکت باید طی مدت یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کنند و پس ازمشخص شدن درستی تعهدات و پس از پرداخت ۳۵ درصد سهام شرکت از مجمع عمومی بنیان گذاران دعوت به عمل میاید.این مجکع پس از پرداخت کل مبلغ شورایی را تشکیل می دهد که آیین نامه شرکت در آن تصویب می شود و به این ترتیب اولین مدیران و بازرسان شرکت سهامی عام تعیین میگردند و مدیران و بازرسان باید رضایت خود را از قبولی این سمت به صورت نوشتاری اعلام کنند. پس از این مرحله شرکت تشکیل شده و می بایست آیین نامه شرکت سهامی  عام که توسط مجمع تصویب شد به همراه  نشست نامه (صورت جلسه) مجمع و برگه اعلام قبولی مدیران و بازرسان و نشست نامه هیئت مدیره به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل شود .اگر طی مدت ۶ ماه شرکت ثبت نشود هریک از پذیره نویسان و یا بنیان گذاران میتوانند از اداره ثبت شرکت ها گواهی نامه حاکی از عدم ثبت شرکت دریافت کنند و به بانکی که در آن تهعد سهام صورت گرفته و وظیفه پرداخت مبالغ را دارد مراجعه کرده و مبلغ پرداختی خود را پس بگیرند

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

مدارکی که برای دریافت اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام نیاز است به شرح زیر میباشد:
۱-دو نسخه طرح اظهار نامه شرکت سهامی عام
۲-دو نسخه طرح آیین نامه  شرکت سهامی عام
۳-دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
۴-گواهی بانکی واریز حداقل ۳۵ درصد سهام تضمین شده توسط بنیان گذاران

مدارک لازم برای راه اندازی شرکت سهامی عام:

۱-دو نسخه نشست نامه(صورت جلسه) هیئت مدیره(تعداد مدیران حداقل باید۵ نفر باشد)
۲-آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
۳-فتوکپی شناسنامه مدیران
۴-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ درصد سرمایه
۵-ارائه مجوز از مراجع صاحب صلاحیت در صورت نیاز
۶-دو نسخه اظهار نامه
۷-دو نسخه اساسنامه
۸-دو نسخه نشست نامه مجمع