معرفی

بر اساس نیاز برخی از افراد در رابطه با ثبت شرکت لازم دیدیم کمپانی پرس را به عنوان یک وب سایت در زمینه اطلاع رسانی تمام خدمات ثبت برند ، ثبت شرکت ، اخذ کارت بازرگانی و … راه اندازی کنیم تا با استفاده از اطلاعاتی در این وب سایت ارائه می شود همه به راحتی بتوانند کارهای ثبت شرکت خود را انجام دهند.

اهداف

  • انتشار آموزش ثبت شرکت بر اساس قانون اساسی کشور
  • اتشار  آموزش ثبت برند