سهام شرکت و انواع آن

سهام شرکت و انواع آن : سهام شرکت دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که هنگام ثبت شرکت باید به آن توجه شود ، در این مقاله قصد داریم ، اطلاعاتی در رابطه با انواع سهام شرکت، تعریف آن در مقوله ثبت شرکت را مورد بررسی قرار دهیم ، با کمپانی پرس همراه باشید…

تعریف سهام شرکت:

آن قسمت از سرمایه شرکت که متعلق به سهامدار می باشد و تعیین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در ثبت شرکت سهامی عام و یا خاص است را سهام گویند، بنابراین چنانچه شرکت ۱۰۰۰۰ سهم هر یک به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ریال داشته باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.
در ثبت شرکت سهامی خاص مؤسسين تعداد سهام هر یک از سهامداران را بصورت توافقی مشخص می نمایند در شرکت های سهامی عام مؤسسين ۲۰% از مجموع سهام را توافقی برای خود معین می نمایند، مازاد سرمایه را بهمراه تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی برای اطلاع عموم آگهی می نمایند.

سهام شرکت

سهام بانام در ثبت شرکت :

در شرکت های سهامی، چنانچه سهام بانام باشد لازم است نام و مشخصات صاحب سهام بر روی برگه خرید سهام قید شود، در شرکت های سهامی عام دارندگان سهام با نام حتی بدون موافقت مدیران شرکت هم می توانند سهام خود را به غیرواگذار نمایند، اما در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام ممکن است تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره باشد در هر صورت طبق ماده ۴۰ قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.

سهام بی نام در ثبت شرکت :

در شرکت های سهامی، چنانچه سهام بی نام باشد در این صورت نام و مشخصات دارندگان سهم بر روی ورقه سهم قید نمی شود و بر اساس ماده ۳۹ قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود، مگر خلاف آن ثابت گردد، بر خلاف سهام با نام نقل و انتقال این گونه سهام نیازی به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نداشته و انتقال سهام با قبض انجام می شود. قوانین حاکم بر این گونه سهام در صورت مفقود شدن مفاد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت  بوده (اسناد در وجه حامل است) که بالای ماده ۳۲۰ قانون مزبور مقرر می دارد: دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میگردد مگر ان که خلاف ان ثابت شود، چنانچه اوراق سهام بی نام مفقود گردد، ذینفع با اقامه دعوی در دادگاه، ابطال سند مربوط به سهم بی نام را درخواست می نماید و جهت عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور به اشخاص ثالث اقدامات تأمينى و پیشگیرانه را درخواست می نماید. با توجه به اسناد و مدارک موجود، چنانچه دادگاه ادعای ذینفع یا مدعی را وارد بداند به دارنده سهم بی نام مجهول مجوز اعلان از طریق جراید را صادر مینماید، پس از سه مرتبه اعلان در روزنامه رسمی و گذشت سه سال، چنانچه ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولاً سندی به دادگاه ابراز نشود، دادگاه سهام بی نام را باطل دانسته و ذینفع حق درخواست سهم بی نام جدید (المثنی) را از شرکت خواهد داشت.

نحوه تشخیص سهامداران بی نام:

دارندگان سهام بی نام باید در مجامع عمومی مورد تشخیص قرار گرفته، هویت آنها احراز گردد، تا هم از مزایای سود سهام بهره مند گردند و هم اسامی و مشخصات آنها همراه با اظهارنامه مالیاتی شرکت به حوزه های مالیاتی مربوطه ارائه شود. بدیهی است دارندگان این گونه سهام موظف هستند قبل از تشکیل مجمع به شرکت مراجعه و ورقه حضور در مجمع را دریافت نموده و در روز تشکیل مجمع مشخصات کامل خود را همراه با نشانی و تعداد سهام و تعداد رأى در ورقه حضور و غیابی که جهت تشخیص هویت ایشان و تعیین حد نصاب قانونی برای تشکیل مجمع برابر ماده ۹۹ قانون تجارت قید نمایند.. اشخاصی که به این طریق جزء سهامداران شرکت محسوب میشوند، ورقه سهم متعلق به آنها محسوب و از مزایای آن بهره مند میگردند، مگر این که با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به میزان ۱۰% ارزش اسمی سهام و اخذ حساب مالیاتی حقوق سهام خود را به شخص دیگری منتقل و نامبرده را به عنوان سهامدار جدید به شرکت معرفی نمایند که در این صورت باید نقل و انتقال در دفاترثبت سهام شرکت ثبت گردد.

سهام ممتاز در ثبت شرکت :

مؤسسين مى توانند با توجه به تخصص، اعتبار و موقعیت اشخاص، برای خود و یا اشخاص ثالث سهام ممتازی را در نظر بگیرند، مانند این که مؤسسين سهام شركت را مجموعاً به ۲۰۰۰ سهم تقسیم نموده و مقرر نمایند که سهام داران از شماره ۱ تا ۵۰۰ حق دارند سه عضو از ۵ عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب نمایند یا از حق رأى بیشتری برخوردار بوده و یا سود سهام بیشتری را نصیب خود سازند.

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *