شرکت سهامی چه نوع شرکتی است ؟

شرکت سهامی چیست و چه نوع شرکتی است

بر اساس انچه که در ماده ۱ قانون تجارت وضع شده(تعریف شرکت سهامی)

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است.  ماده ۲ قانون تجارت اشاره می نماید : شرکت سهامی بعنوان شرکت بازرگانی به حساب می آید مگر آن که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

به علاوه ماده ۳ همین قانون مقرر داشته است که :  تعداد شرکاء در شرکتهای سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد.

شرکت سهامی

و در اخر ماده ۴ قانون تجارت می افزاید: شرکت های سهامی بر دو قسم است:

نوع اول، شرکت سهامی عام : شرکتهایی هستند که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه را طریق فروش سهام مردم تأمين می کنند.

نوع دوم، شرکت سهامی خاص : شرکتهایی که کل بودجه ی آنها در زمان تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين می گردد.

بنابراین همانطورکه به نظر می رسد قانون تجارت طی چندین ماده ویژگی ها و خصوصیات شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص را بیان نموده ولی این قانون تعریفی برای «شرکت» و نیز تفاوت بین “شرکت مدنی” و “شرکت تجاری”  بیان ننموده و همچنین در خصوص عامل منفعت طلبی و کسب سود و تحصیل درآمد و اعمال نظر حقوق عمومی از طریق قوانین و مقررات آمره توسط دولت شرکتهای سهامی نظری ندارد، با این حال با جمعبندی مواد فوق می توان به نتایجی در خصوص شرکتهای سهامی به قرار ذیل رسید :

  1. در شرکتهای سهامی سرمایه سهام به ارزش مساوی بین اعضا تقسیم می گردد برخلاف شرکت با مسئوليت محدود که سرمایه بطور مساوی تقسیم نشده و شرکاء با پرداخت سرمایه درصد توافق شده ی سرمایه ، مطابق مقررات در نظر گرفته شده سرمایه گذاری کرده می توانند سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهند، و هر شخص با پیروی از قانون تجارت قادر خواهد بود مقداری سهام شرکت را خریداری و تملک نموده، طبق مقررات مربوطه به غیر منتقل سازد.
  2. مسئوليت سهام داران شرکتهای سهامی اندازه میزان سرمایه و سهام آنها در شرکت است برخلاف مسئوليت شركاء شرکتهای تضامنی که اموال شخصی شرکاء نیز گرو پرداخت بدهی های شرکت می باشد ، و چون افراد در معامله با این گونه شرکتها (شرکت های سهامی)، دارائى، کارآئى و یا اعتبار آنها را مدنظر قرار می دهند بنابراین می توان گفت که عامل سرمایه شخص شرکتهای سهامی بوده و شرکتهای سهامی در واقع از نوع شرکتهای سرمایه ای هستند.
  3. شرکت های سهامی را در ردیف شرکتهای بازرگانی قرار می دهد، ولو برای اموری غیر تجاری مانند تحقیقات علمی و کشف امراض و ساختمان سازی و تولید فیلم و غیره تأسيس و ایجاد شوند، شرکتی بازرگانی محسوب شده  و بر اساس قوانین مالیاتی ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سود سهام شرکا هستند، مگر این که شرکت تشکیلات خود را بصورت مؤسسات غیرانتفاعی تأسيس و اساسنامه خود را مطابق با اهداف مورد نظر خود تنظیم نمایند.
  4. با اصلاح مسامحه قانونگذار در مورد کلمه «نفر» و «شخص» مندرج ماده ۳ قانون تجارت جهت اطلاق «شخص» به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعداد شرکاء شرکتهای سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد زیرا در مجامع عمومی صورتجلسه ای باید تنظیم گردد که  به امضاء هیئت رئيسه مجمع متشكل از یک رئيس، دو ناظر (که الزاما باید از سهامداران شرکت انتخاب شوند) و یک منشی (که هم می تواند از سهامداران و هم از خارج شرکت انتخاب شود) برسد، اما در مورد شرکتهای سهامی عام، ماده ۱۰۷ قانون تجارت مقرر نموده که عده اعضاء این گونه شرکتها نباید از پنج شخص کمتر باشد، بنابراین تشکیل شرکتهای سهامی عام با تعداد اعضای کمتر از ۵  شخص منتفی بوده و مصداقی برای تأسيس آن نمی توان یافت. بنابراین حداقل تعداد اعضاء شرکتهای سهامی عام ۵ شخص می باشد.

بنابراین در یک نتیجه گیری کلی شرکت سهامی را به شرح ذیل میتوان تعریف نمود:

شرکتهای سهامی، شرکتهایی هستند که از اجتماع و سرمایه گذاری مشترک حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی خاص و ۵ شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکتهای سهامی عام تشکیل می شوند و در موضوعی خاص برای کسب سود و منفعت از طریق عملیات بازرگانی و یا تولیدی و یا خدماتی و غیره (پژوهشی …) به اشتغال می پردازند، چنانچه مؤسسين شرکت بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام مردم تأمين نمايند به این گونه شرکتها، شرکتهای سهامی عام اطلاق می شود و در صورتیکه مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را خودشان بطور مستقیم تأمين نمايند،شرکت از نوع شرکت سهامی خاص خواهد بود. طبق قانون سرمایه شرکتهای سهامی عام نباید (فعلاً) کمتراز پنج میلیون ریال و در مورد شرکتهای سهامی خاص کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد.

منبع : ثبت شرکت ، ثبت برند کمپانی پرس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *