مجمع عمومی شرکت : بخش دوم

مجمع عمومی شرکت ها بخش دوم

مجمع عمومی

ماده ۸۲ – در مورد شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نمی باشد اما جلب نظر کارشناس رسمی  وزارت دادگستری (ماده ۷۶ قانون تجارت) ضروری است و آورده های غیر نقد بدون ارزیابی کارشناس مذکور قابل پذیرش نمی باشند.

ماده ۸۳ – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه یا سرمایه و یا انحلال شرکت پیش از موعد منحصراً نیازمند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است.

ماده ۸۴ – مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأى دارند تشکیل می گردد. چنانچه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش  از یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته  اتخاذ تصمیم خواهد کرد مشروط به آنکه  در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۸۵ – در مجمع عمومی فوق العاده همواره تصمیماتی که دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی با ان موافقت نمایند معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶ – مجمع عمومی عادی قادر است جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده قرار می گیرد نسبت به کلیه امور شرکت است اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۸۷ – در مجمع عمومی عادی نیز مانند مجمع عمومی فوق العاده حضور دارندگان بیشتر از نصف سهامی که حق رأى دارند الزامی بوده و چنانچه در اولین دعوت حدنصاب لازم حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و این بار با حضور هر تعدادی از سهام دارانی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. باز هم مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد.

ماده ۸۸ – تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی اتخاذ می گردد همواره با اکثریت نصف علاوه یک آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود جز در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می کند. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و بنابراین حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. هر رأى دهنده قادر است کلیه آراء خود را به یک نفر بدهد و یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، و اساسنامه شرکت خلاف این ترتیب را  نمی تواند مقرر دارد.

ماده ۸۹ – مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در مواقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است جهت رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی گذشته و صورت دارایى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی  شرکت تشکیل گردد.

تبصره – تصمیمات اخذ شده توسط مجمع عمومی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت معتبر نخواهد بود.
ماده ۹۰ – تقسیم سود و اندوخته بین سهام داران فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی می باشد.

ماده ۹۱ – در صورتی که هیئت مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر اقدام ننماید بازرس یا بازرسان شرکت شخصا موظف به دعوت مجمع مزبور خواهند بود.

ماده ۹۲ – هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت قادر خواهند بود در صورت انقضای مجمع عمومی عادی مجمع مذبور را بطور فوق العاده دعوت نمایند. و صورت دستور جلسه مذبور باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۹۳ – هر زمان که  مجمع عمومی سهام داران بخواهد حقوق نوع مخصوصی سهام شرکت را تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام طی جلسه خاصی تصمیم مذبور را تصویب نمایند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان حداقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و چنانچه حدنصاب لازم حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم این گونه سهام کفایت می کند. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء به رسمیت شناخته خواهند شد.

مطالب مرتبط :

مجمع عمومی شرکت بخش اول

منبع : ثبت شرکت و ثبت برند کمپانی پرس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *