مجمع عمومی شرکت

ماده ۷۲ – در شرکت های سهامی مجمع عمومی از  تشکل سهام داران تشکیل می گردد. قوانین مربوط به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجمع عمومی و آراء مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیمات را اساسنامه معین خواهد کرد جز در مواردی که قانون تکلیف خاصی برای آن تعیین کرده باشد.

مجمع عمومی

ماده ۷۳ – مجامع عمومی به ترتیب شامل موارد زیر می باشد

۱٫    مجمع عمومی مؤسس.

۲٫    مجمع عمومی عادی.

۳٫    مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۷۴ – وظائف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر می باشد

۱٫    رسیدگی به گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنین فراهم اوردن پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.

۲٫    تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم.

۳٫    انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۴٫    تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره – گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در جایی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵ – مجمع عمومی مؤسس لازم به حضور تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند می باشد. چنانچه دراولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مؤسسين مجامع عمومی جدید را فقط تا دو نوبت دعوت می نمایند مشروط بر ان که حداقل بیست روز پیش از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

مجمع عمومی جدید زمانی به رسمیت شناخته می شود که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق برای کلیه تصمیمات اخذ شده لازم است اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ شود. چنانچه در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل را اعلام می دارند.

تبصره – مجمع عمومی مؤسس شامل كليه مؤسسين و پذیره نویسان  بوده و هر سهم دارای یک حق رأى خواهد بود.

ماده ۷۶ – هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسين سرمایه ی غیرنقد داشته باشند لازم است پیش از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را حول و حوش ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. چنانچه مؤسسين براى خود مزایائى طلب کرده باشند می بایست توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور تقدیم مجمع مؤسس شود.

ماده ۷۷ – گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند یا مزایای آنها موضوع رأى است  حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده ۷۸ – مجمع عمومی قادر نخواهد بود آورده های غیر نقد را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده است قبول کند.

ماده ۷۹ – چنانچه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در این فاصله اشخاصی که آورده غیر نقد آنها تصویب نگردیده  در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. چنانچه اشخاص مذکور تسلیم نظر مجمع نگردند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می شود و سایر پذیره نویسان می توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده ۸۰ – جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که مطابق ماده ۷۹ منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حضور داشته باشند. و ضمن آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

ادامه در : مجمع عمومی بخش دوم

منبع : ثبت برند و ثبت شرکت کمپانی پرس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *