مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود  , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل میشود. در شرکت مسئولیت محدود نیازی به تبدیل سهام به سرمایه برای تامین سرمایه های تاسیس نمیباشد و هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در شرکت مسول قرض ها و بدهی ها و تعهادات شرکت میباشد.

 

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود

 

در شرکت مسئولیت محدود شرکا مسئولیت مستقیمی در امور شرکت ها ندارندو همه وظایف و مسئولیت های آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در اختیار شرکت قرار داده اند که این میزان سهام که در اختیار شرکت قرار گرفته و شرکا آن را هزینه نموده اند به عنوان سهم الشرکه به سهام تقسیم نمیشود و مانند سایر شرکت ها قابل معامله نمی باشد. بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت فعالیت شرکت های مسئولیت محدود فقط به صروت تجاری میباشد و به هیچ عنوان نوع فعالیت شرکت قابل تغییر نمیباشد. از این رو ثبت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است زیرا شرکت سهامی برای امور تجاری و غیر تجاری میتواند تشکیل گردد.

یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که در استفاده از نام تجاری شرکت حتما باید عنوان “مسئولیت محدود” قید گردد و نام شرکت نباید در بر گیرنده نام یکی از شرکا باشد،در غیر اینصورت شریکی که نام او در اسم شرکت آورده شده است در برابر سایر اشخاص حکم شریک تضامنی در ثبت شرکت تضامنی را دارد

قواعد و اصول شرکت های با مسئولیت محدود

مشخصه های بارز شرکت مسئولیت محدود به طور کلی شامل موارد زیر است

 • آشکار بودن نوع شرکت در نام شرکت
 • محدودیت مسئولیت شرکا
 • انتقال سهم الشرکه آزاد نمیباشد
 • در صورت فوت یکی از شرکا یا ورشکستگی شرکا،شرکت منحل نخواهد شد
 • در صورتیکه تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد رعایت تشریفات زیادتر الزامیست

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود

مراحل و موارد ثبت شرکت مسئولیت محدود موارد زیر میباشد

 1. تعداد شرکاء مجاز در شرکت های مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .
 2. کم ترین مقدار  سرمایه برای تاسیس شرکت مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد .
 3. برای تامین هزینه های تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اذعان به دریافت نماید و گواهی بانکی ارائه گردد.
 4. در  شرکت مسئولیت محدود  برای انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی  وجود ندارد و شرکا به صورت اختیاری می توانند این مورد را مورد  نظر قرار دهند .
 5. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مختار خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت در نظر بگیرند .
 6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت بامسئولیت محدود اختیاری است .
 7. شرایط دستیابی به حد نصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص آسان  تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .
 8. مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای متشکل از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد .در ثبت شرکت مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظارت درصورتی خواهند بودکه تعداد شرکا ء آن از ۱۲نفر بیشتر باشد .
 9. در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
 10. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض ها و تعهدات می باشند .
 11. مدیران در شرکت سهامی خاص حتما باید سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
 12. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد ودر شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
 13. حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
 14. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت میباشند . تقویم آورده غیر نقدی برای ثبت شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود

ثبت کمپانی پرس, ثبت شرکت تضامنی , ثبت شرکت , ثبت برند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *