مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه : تصمیم صدور و انتشار اوراق قرضه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکت ها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه با خرج شرکت در روزنامه رسمی آگهی می کند.

پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

اوراق قرضه

طرح اطلاعیه مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

اطلاعیه مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه طبق ماده ۵۸ قانون تجارت، شامل موارد زیر بوده و دارندگان حق امضاء شرکت موظف به امضاء ان می باشند.

 1. نام شرکت
 2. موضوع شرکت
 3. شماره و تاریخ ثبت شرکت
 4. مرکز اصلی شرکت
 5. مدت شرکت
 6. مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
 7. چنانچه شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده باشد مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تدابیری که احتمالا برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و چنانچه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از ان که هنوز تبدیل به سهام نشده است.
 8. چنانچه شرکت قبلا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط مذکور
 9. مبلغ و مدت قرضه و نیز مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و نیز موعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و شرایط و ترتیب بازخرید اوراق قرضه چنانچه قابل بازخرید باشد
 10. ضمانت هایی که احیانا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
 11. در صورتیکه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و یا قابل تبدیل به ان باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل
 12. چکیده ای از وضعیت مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی شرکت که به تصویب مجمع عمومی سهام داران رسیده باشد.

خصوصیات اوراق قرضه

آن دسته از اعضای شرکت که دارای حق امضا می باشند ملزم به امضای ورقه قرضه به عنوان اوراق تعهد آور شرکت می باشند بر اساس انچه که در ماده ۲۵ قانون تجارت قید شده اوراق قرضه همانند اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب  باشند.

اوراق قرضه می بایستی مشتمل بر نکات ذیل باشد:

۱٫    نام شرکت
۲٫    شماره و تاریخ ثبت شرکت
۳٫    مرکز اصلی شرکت
۴٫    مبلغ سرمایه شرکت
۵٫    مدت شرکت
۶٫    مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
۷٫    تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)
۸٫    تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تعریف دقیق مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

منبع : ثبت شرکت ، ثبت برند کمپانی پرس

Save

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *