کد اقتصادی

گرفتن کد اقتصادی و پلمپ کردن دفتر شرکت

گرفتن کد اقتصادی و پلمپ کردن دفتر شرکت : در صورتی که کمی از فرآیند ثبت شرکت را پشت سر گذاشته باشید حتما به این نکته خواهید رسید که بعد از ثبت شرکت خود برای حفظ کردن آن باید اقداماتی را انجام بدهید . یا اینکه برای انجام مبادلات خود نیاز دارید تا کارت های خاصی مانند کارت بازرگانی در اختیار داشته باشید . در ادامه این مطلب ما به شما کمک می کنیم که بتوانید با کارت بازرگانی و کاربرهای آنها آشنا شوید . با ما همراه باشید.

 

کد اقتصادی

 

کد اقتصادی نیز مانند دیگر روندها بسیار مهم می باشد و با توجه به ماده ۶ از قانون تجارت همه ی افرادی حقوقی و حقیقی چه افرادی که بازرگان و چه افرادی که تاجر هستند باید دفتر خود را پلمپ کنند . البته در بین این دفترها که ۴ نوع دفتر متفاوت هستند با نام های روزنامه ، دارایی ، کپیه و دفتر کل می باشند که تنها پلمپ دفتر روزنامه و دفتر کل اجباری می باشد و برای دو مورد دیگر هیچ ضروری وجود ندارد.

در این باره مسئله ی مهمی که نباید فراموش کرد این است که دفتر باید تا پایان سال مالی پیش پلمپ شده باشد مثلا دفتر سال ۱۳۹۴ باید تا پایان اسنفد ۹۳ پلمپ شده باشد.

برای اینکه مسئولان در این رابطه راحت تر باشند بهتر است که دفاتر هر سال تا انتهای آذرماه پلمپ شده باشند و زیرا که در این مدت باقی مانده سه ماهه از سال هم هزینه ها متفاوت هستند و مسئولین برای پلمپ کردن زمان بیشتری را صرف می نمایند و این اصلا به سود شما نمی باشد.

کد اقتصادی به چه معناست ؟

با توجه به اصل ماده ۱۶۹ مکرر قانونی مالیاتی مستقیم مصوب سال ۸۰، همه ی افراد چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی موظف هستند که کد اقتصادی را دریافت نمایند . به همین جهت در صورتی که یک شرکت تولید کننده یا تجاری باشد باید برای روابط خود این کد را دریافت کرده باشد.

کد اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی ، شرکت در مزایده های خصوصی و دولتی ، شرکت در مناقصه ، بازکرد حساب در بانک ها و بستن قراردادها با شرکت های دولتی و حتی در ثبت فاکتور و صدور فاکتور ضروری می باشد.


ثبت کمپانی پرس, ثبت شرکت تضامنی , ثبت شرکت , ثبت برند

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی : انتخاب مدیران در ثبت و تغییرات شرکت ها ، مساله ای مهم و حیاتی به شمار می آید ، از این رو قوانین و باید ها و نباید هایی در این زمینه وجود دارند که در این مقاله به بررسی مساله برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی خواهیم پرداخت ، با کمپانی پرس همراه باشید :

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

در ثبت شرکت تضامنی , این شرکت توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از بین خود انتخاب می نمایند اداره می شود ممکن است این مدیر شخصی غیر از شرکاء بوده و از خارج شرکت انتخاب شود.(بر اساس ماده ۱۲۰قانون تجارت)

قانون گذار در مورد برکناری مدیری که انتخاب او در با قید در شرکت نامه انجام گرفته شده باشد اشاره ای نکرده است.

اما در حقوق فرانسه ماده ۱۸ قانون تجارت ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ برکناری چنین مدیری را منوط به اتفاق آراء شرکاء نموده است. و این برکناری انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه در اساسنامه شرکت این مورد پیش بینی شده باشد یا اینکه شرکاء با رای خود در مورد بقای شرکت تصمیمی را در بگیرند.مدیری که برکنار شده است میتواند با پس گرفتن سهم الشرکه خود از شرکت خارج شود.

برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی در تغییرات شرکت ها

در صورتی که مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند باتوجه به شرایط اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء برکنار می شود.

در ضمن در صورتی که مدیر برکنار شده بدون دلیل موجه انجام شده باشد ،مدیر برکنار شده میتواند ضرر و زیان و حقوق خود را از شرکت مطالبه کند.با سکوت قانئن تجارت ایران در این مورد اساتید حقوق تجارت در مواردی که نام مدیر یا مدیران در شرکت نامه درج نشده باشد این گونه نظر میدهند:

-مدیر یا مدیران قید شده در شرکت نامه قابل برکناری نمی باشند و حق استعفا ندارند مگر با توافق کلیه شرکاء تضامنی

-در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند امکان دارد بر اساس اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

-اگر مدیر یا مدیران در شرکت نامه یا اساسنامه انتخاب نشده اما آنان بعدا انتخاب شده باشد در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را برکنار  نمایند واضح است مدیران نیز حق استعفا خواهند داشت.

قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و تصمیم گیری نماید در غیر این صورت شخصا مسئولیت تعهدات را بر عهده خواهد داشت.

به نظر آید که اساسنامه باید به طور دقیق حیطه اختیارات مدیر را تعیین نماید با این همه قانونگذار در دو مورد زیر اختیارات مدیر یا شریک تضامنی را به صراحت محدود نموده است:

-ضررهای وارده به شرکت: بر اساس ماده (۱۳۲ق.ت):” اگر در نتیجه ضررهای وارده ،سهم الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکاء ممنوع است.”

به عبارت دیگر مدیر شرکت تضامنی حق ندارد تا زمانی که ضرر های وارد شده جبران شود سود بدست آمده را بین شرکاء تقسیم کند

-محدودیت انجام عملیات تجاری : بر اساس (ماده ۱۳۴ ق.ت) مدیر یا شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب خود یا به حساب شخص ثالث) تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید ، همچنین مدیر یا شریک حق ندارد به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود ، در شرکت دیگری که تجارتی از نوع تجارت شرکت را دارد داخل گردد

مسئولیت مدنی مدیر شرکت

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون تجارت در رابطه با برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی : “حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.” و ماده ۵۱اخیرالذکر مقرر می دارد: “مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد”.

با بررسی ماده ۵۱ قانون تجارت و ثبت شرکت ها موکل در شرکت تضامنی “شرکاء ” میباشد.اما این اتفاق با توجه به اینکه جدود اختیاراتی که میران شرکت های تضامنی دارند و سایر شرکاء فاقد این حدود میباشند بر خلاف ماده ۶۶۲ قانون مدنی که بیان میدارد: ” وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد…” میباشد و با فرض قبول وکالت مدیر در برابر شرکاء موکلین،مدیران در قبال شرکت با آنکه اختیار خواهند داشت اما مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت که این امر بر خلاف برهان عقل و اصول پذیرفته شد در حقوق شرکت ها خواهد بود.

بنابراین به نظر می آید که مراد از موکل از منظر قانون گذار در ماده ۱۲۱ قانون تجارت ،شرکاء نیستند بلکه خود شرکت میباشد و مدیر شرکت تضامنی که از طرف شرکاء منتخب میگردد نماینده شخص حقوقی شرکت به حساب می آید و کار های حقوقی شرکت را به عنوان وکیل شرکت انجام میدهد و تصمیمگیری مینماید.در برابر اشخاص ثالث شرکت طرح دعوی نموده و در صورت لزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنماید.واضح است که شرکاء به تبع ورشکستگی شرکت،ورشکسته به حساب نمی آیند

بنابر مطالب بالا در رابطه با برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی این نتیجه حاصل میگردد که مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی که مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد به خصوص در مواردی که حیطه اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است

تقسیم سود در برکناری و انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

سود حاصل شده در شرکت تضامنی بر اساس نسبت سهم الشرکه تقسیم میگردد مگر آنکه در شرکتنامه حالت دیگری برای تقسیم سود در نظر گرفته شده باشد، اما پرداخت هر گونه سود به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه که بنا بر هر گونه ضرر و زیان کم شده باشد جبران نگردد ممنوع میباشد

 

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت بخش دوم

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت بخش دوم : اینطور به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند. حال چنانچه شركت بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب نماید الزاما چگونگی تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را باید انتخاب كند. نحوه تشكیل جلسه مذکور میبایست مطابق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

در تغییرات شرکت برای تشکیل مجمع عمومی موسس حضور تعدادی از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند الزامی است .حال چنانچه در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین فراخوانده می شوند. مجمع عمومی جدید زمانی به رسمیت شناخته می شوند كه صاحبان حداقل یك سوم از سرمایه شرکت  در ان حضور داشته باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید با اكثریت دو سوم آرا حاضرین اتخاذ شود…

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

در امور و قوانین ثبت شرکت انطور که به نظر می رسد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از حیث كسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص متناقض است. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند حال انکه توسط مجمع عمومی موسس و یا توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس) انتخاب گردند.

فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را موظف نموده كه ذیل صورتجلسه مذکور را (كه شامل نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها بدست آورده می باشد) امضا کنند.

در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت بواسطه ی مجمع عمومی عادی انجام خواهد شد. ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص اظهار می دارد: تصمیمات اخذ شده در مجمع عمومی عادی همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی کفایت می کند.

درمورد نحوه ی انتخاب مدیران شرکت تعداد آرای هر رای دهنده در تعداد مدیرانی كه باید انتخاب شوند ضرب می شود و هر حق رای دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. شخص رای دهنده می تواند کلیه آرای خود را به یك نفر بدهد و یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم نماید. و اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) افزون بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب می کنند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از حداقل وضع شده طبق قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیبی که در اساسنامه و یا توسط مجمع عمومی مقرر گردیده جایگزین ایشان گردند.

ضمن اینکه اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات نحوه ی انتخاب مدیران شرکت بعنوان مدیران بر اساس اساسنامه بطور موقت معین می شوند لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مدیران مانعی ندارد. در صورت عدم ذكر مدت توسط اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه و تصمیم مجمع عمومی سهام داران نمی تواند برخلاف ماده ی مذکور مدت ماموریت مدیران را بیش از دو سال تعیین كند.

چنانچه مدت مزبور در اساسنامه ذکر شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی امکان پذیر خواهد بود. مجمع مذكور می تواند در هر زمان مطابق مقررات اساسنامه تشكیل جلسه داده و به مدت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید.

نکات مهم در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت

پیش از اصلاح قانون تجارت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ دوره مدیریت چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر میداشت و چنانچه مطابق مقررات اساسنامه تعیین مدیران به تصویب مجمع عمومی موكول نمی گردید به فرض اساسنامه تعیین مدیران را به سازمانهایی غیر از سهام داران محول می نمود دوره مدیریت از دو سال نمی توانست تجاوز كند.

اعضای هیئت مدیره امکان دارد از اشخاص حقیقی باشند مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور در قانون تجارت مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد.

اما با توجه ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ که بیان می دارد: شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و وظایفی باشد كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه فقط انسان ممكن است بطور طبیعی دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف پدر دختری و امثال ان می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) به صراحت بیان می دارد که: اشخاصی حقوقی را می توان به سمت مدیریت شركت منسوب نمود. به این ترتیب شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را بعنوان نمایندگی دائم خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی منسوب نموده است از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل نماید مشروط بر آنكه درهمان زمان جانشین او را كتبا به شركت معرفی کند در غیر اینصورت غایب محسوب می شود.

بر اساس ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیرهمی باشد. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد.

و سوم انکه نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.

نكته قابل توجه درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه حكم وكیل شخص حقوقی را داشته  و باید دستورات  موكل خود را در هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند در برابر اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟

پاسخ انست كه نماینده شخص حقوقی درعین حال که وكیل ایشان است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بدین ترتیب باید مسئولیت شخصی داشته باشد.

اما قانونگذار در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و بروز ان اشخاص اخیر مسئول هستند یا خیر؟

به نظر می رسد با رعایت مقررات عام در مورد وكالت چنانچه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود هیئت مدیره می تواند به شخص حقوقی مراجعه كند.

مسئله دیگری كه قانونگذار در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت تعیین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند. بدیهی است این سئوال بیشتر در مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر قادر خواهد بود نماینده شخص حقوقی شركت  را انتخاب نماید.

در این صورت سوالی که مطرح میشود این است كه انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت بر عهده ایشان است حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شركت دیگر را دارد. با این وجود با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند.

در هر حال در نحوه ی انتخاب مدیران شرکت ، مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنکه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت. نكته حائز اهمیت اینست که در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد نیازی نیست شخص حقیقی نماینده وی هم سهام دار شركت مذكور باشد.

سهام شرکت و انواع آن

سهام شرکت و انواع آن : سهام شرکت دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که هنگام ثبت شرکت باید به آن توجه شود ، در این مقاله قصد داریم ، اطلاعاتی در رابطه با انواع سهام شرکت، تعریف آن در مقوله ثبت شرکت را مورد بررسی قرار دهیم ، با کمپانی پرس همراه باشید…

تعریف سهام شرکت:

آن قسمت از سرمایه شرکت که متعلق به سهامدار می باشد و تعیین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در ثبت شرکت سهامی عام و یا خاص است را سهام گویند، بنابراین چنانچه شرکت ۱۰۰۰۰ سهم هر یک به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ریال داشته باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.
در ثبت شرکت سهامی خاص مؤسسين تعداد سهام هر یک از سهامداران را بصورت توافقی مشخص می نمایند در شرکت های سهامی عام مؤسسين ۲۰% از مجموع سهام را توافقی برای خود معین می نمایند، مازاد سرمایه را بهمراه تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی برای اطلاع عموم آگهی می نمایند. ادامه مطلب …

انتقال سهام با نام شرکت

انتقال سهام با نام شرکت بر اساس بند ۸

انتقال سهام با نام شرکت بر اساس بند ۸: در قسمت سهام شرکت ، اطلاعاتی در رابطه با چگونگی سهام در ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار دادیم ، در ین بخش نیز قصد داریم با موضوع انتقال سهام با نام شرکت بر اساس بند ۸ را تشریح کنیم ، در ادامه با کمپانی پرس همراه باشید.

از برهان خلف ماده ۲۱ قانون تجارت می توان چنین نتیجه گیری کرد که در ثبت شرکت سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار و یا توسط بانک ها عرضه می شود و یا اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه در روزنامه ی کثیر الانتشار اقدام به فروش سهام خود کنند، بنابراین مطابق ماده ۴۱ قانون تجارت، به طریق اولی، سهام داران مجاز هستند که بدون هیچگونه قید و شرط (البته با پرداخت مالیات به مأخذ ۱۰% ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهام خود را به اشخاص ثالث بفروشند.

ادامه مطلب …

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام در تغییرات شرکت

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام  و برعکس در تغییرات شرکت: تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در دو مورد انجام می شود. اول بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، و دوم به موجب مقررات اساسنامه که در هر صورت بر اساس ماده ۴۴ قانون تجارت بایستی مراتب مربوطه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می سازد، در سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر شود و سهام داران ۶ ماه فرصت دارند تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خودان را به سهام بانام تبدیل نمایند.

ادامه مطلب …

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت و دعوت مجمع ها و نحوه ی شور و اخذ رأى اکثریت در تغییرات شرکت

شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت :

در بحث مربوط به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در این مورد به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

ادامه مطلب …

اوراق قرضه

اوراق قرضه و امکان صدور آن

اوراق قرضه : شرایط و ترتیب صدور اوراق قرضه در صورت پیش بینی امکان صدور آن: به دلیل اهمیت اقتصادی شرکت های سهامی عام و تاثیر بسزای آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت شرکت این شرکت ها مجاز هستند که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع مالی و بانک ها بطور مستقیم از مردم برای رسیدن به اهداف خود طلب وام نمایند.

دولت ها  این امر یعنی فروش اوراق  قرضه و مراجعه مستقیم به مردم جهت گرفتن وام را در دنیا مرسوم کرده اند، ایشان برای جبران کسری بودجه و یا زمانی که به لحاظ مالی در مضیقه قرار می گیرند از این طریق اقدام می کنند و ملت ایران نیز از نظر اقتصادی و تاریخی با واژه ترکیبی اوراق قرضه بیگانه نیستند زیرا حداقل در دوره نخست وزیری پیشوای نهضت ملی شدن نفت ایران دکتر محمد مصدق و در مقابله با دسیسه های استعمارگران خارجی بصورت وسیع و گسترده ای در خریدن اوراق قرضه دولتی که یک  جهاد ملی و وظیفه اجتماعی  بود شرکت جستند.

ادامه مطلب …

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه

مراحل قانونی انتشار اوراق قرضه : تصمیم صدور و انتشار اوراق قرضه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکت ها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه با خرج شرکت در روزنامه رسمی آگهی می کند.

پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

ادامه مطلب …

موارد صدور اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

موارد صدور اوراق قرضه در ثبت شرکت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب قرارداد قرض بیان  نمود زیرا بر اساس انچه که در ماده ۶۵۳ قانون مدنی امده مقترض (در اینجا شرکت) می تواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارندگان اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مبلغ معینی از اموال مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در موعد تعیین شده) بصورت رایگان به خود منتقل نماید .

ادامه مطلب …