راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی : بخش دوم

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی بخش دوم

راهنمای ثبت شرکت

اطلاعات مرکز اصلی برای ثبت شرکت

در این صفحه مشخصات پستی شرکت و یا موسسه ثبت می گردد. «کد پستی» و «شماره تلفن» از جمله مواردی هستند که باید حتماً پر شوند. «شماره دورنگار»، «پست الکترونیک» و «نشانی تارنما» نیز در صورت موجود بودن اطلاعات وارد می‌شود. «نشانی مرکز اصلی» شرکت نیز باید قید گردد تا مرسولات پستی به ان ارسال شود. نهایتا” با کلیک بر روی دکمه ی (گام بعدی) وارد صفحه بعد می‌شوید . در این مرحله اطلاعات بصورت خودکار وارد شده و ذخیره می‌ گردد.

سرمایه شرکت

«نوع سرمایه شخص حقوقی» باید از فهرست انتخاب شود. بعنوان مثال مشخص گردد که سرمایه نقدی ست یا غیرنقدی و یا سهام با نام ویا بی‌نام. «تعداد سهام» یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه برای شرکت و یا موسسه منظور شده است. همچنین «ارزش ریالی هر سهم» نیز باید مشخص شود که برای هر سهم چقدر است. بعنوان مثال اگر تعداد سهام شرکت ۱۰۰سهم باشد هر سهم نیز ۱۰۰۰ ریال باشد.

«از تاریخ» نشان می‌دهد که از چه تاریخی این تعداد سهام متعلق به این شرکت می‌باشد. اگر نوع سرمایه، نقدی یا غیر نقدی باشد گزینه ی تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می‌شود و فقط «ارزش سرمایه به ریال» فعال است. سپس کلید «ثبت سرمایه» را انتخاب می‌ کنند. اگر نوع سهام و یا سرمایه متفاوت و متنوع باشد باید به ازای هر کدام یک ردیف اختصاص پیدا کند. اگر بخواهیم سرمایه را حذف کنیم ابتدا بر روی کلید «مشاهده» کلیک نموده و سپس کلید(حذف) را انتخاب می کنیم.

اشخاص حقیقی و حقوقی در ثبت شرکت

در این قسمت صفحه‌ای با عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی» باز می گردد. و باید کلید (افزودن شخص جدید) را انتخاب کنید. منظور از اشخاص، افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می‌باشند. اولین جای خالی «ردیف» است که افراد بدون منظور کردن سمت خود در شرکت از یک شروع شده و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند. قسمت بعدی «نوع شخص» است. که خود به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم می شود.

برای نوع شخص حقیقی نام فارسی، نام خانوادگی فارسی، نام پدر فارسی، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و نشانی مواردی هستند که باید حتما قید شوند و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد، محل صدور اختیاری است که در صورت وجود اطلاعات آن وارد می‌شود. «شماره ملی/شناسه ملی» فیلدی است که اطلاعاتش برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کاربرد دارد. فیلد «‌تابعیت» نشان می دهد که اشخاص ملیت ایرانی دارند یا غیر ایرانی. دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی» و «اقرارنامه سوء پیشینه» نیز مشخص می کند که شخص این دو مدرک را ارائه داده  یا خیر. «کدپستی» نیز برای افراد حقیقی و حقوقی و «شماره ثبت» برای افراد حقوقی استفاده می‌شود.

اگر شخص از نوع حقوقی باشد فیلدهایی فعال می‌شود. نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کدپستی، شماره تلفن، نشانی از جمله مواردی هستند که تکمیل ان ها اجباریست. سه کلید (ثبت اطلاعات – حذف – انصراف) وجود دارد. ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات این صفحه است . حذف نیز اطلاعات وارد شده را حذف می‌کند. انصراف نیز به این معنی ست که از تغییر اطلاعات منصرف شده‌اید. سپس بر روی کلید ثبت اطلاعات کلیک کرده و یک ردیف ایجاد می‌گردد و چنانچه بخواهید تغییری ایجاد کنید بر روی صفحه کلید «مشاهده» کلیک کنید تا مجدداً صفحه «افزودن اشخاص جلسه» باز شود نهایتا” با کلیک روی کلید (گام بعدی) وارد صفحه بعد می‌شویم.

در این قسمت اطلاعات بصورت خودکار ذخیره می گردد. اما این موضوع موجب نمی‌شود که شما نتوانید اطلاعات را تصحیح کنید.

سهام / سرمایه اشخاص در ثبت شرکت

در این قسمت اطلاعات مربوطه راجع به سهام و سرمایه شخص قید می گردد. ابتدا شخصی که اطلاعات سهام یا سرمایه وی باید وارد شود از فهرست «اشخاص» انتخاب می‌گردد. این شخص باید قبلاً در صفحه اشخاص وارد شده باشد. از فهرست «نوع سهام»، سهام یا سرمایه شخص مورد نظر را انتخاب کرده که مشخص می‌کند سهام با نام یا بی‌نام، سرمایه نقدی یا غیرنقدی یا غیره باشد. این اطلاعات نیز بر اساس آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشان داده می‌شود. «تعداد سهام» و «درصد سهام» نیز مشخص می‌کند که شخص چه تعداد و چه مقدار از سهم شرکت را داراست.

همچنین «از تاریخ» برای این است که چنانچه تعداد سهام یا سرمایه شخص در طول زمان کم یا زیاد شود ثبت گردد. فیلد «مبلغ اسمی سهم» نیز بر اساس مبلغ هر سهم یا سرمایه پر می‌شود. دقت داشته باشید که در ثبت شرکت اینترنتی جمع سهام اشخاص نباید از جمع سهام شرکت تجاوز نماید. نهایتا” کلید «ثبت سهام / سرمایه شخص» را کلیک نموده تا اطلاعات ذیل آن نشان داده شود و با کلیک بر روی کلید (گام بعدی) وارد صفحه بعد می شوید. در این مرحله اطلاعات خودکار وارد شده و ذخیره می‌شود . اما این موضوع موجب آن نمی‌شود که نتوانید اطلاعات را تصحیح نمایید.

منبع : ثبت شرکت ، ثبت برند کمپانی پرس

مجمع عمومی

مجمع عمومی شرکت

ماده ۷۲ – در شرکت های سهامی مجمع عمومی از  تشکل سهام داران تشکیل می گردد. قوانین مربوط به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجمع عمومی و آراء مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیمات را اساسنامه معین خواهد کرد جز در مواردی که قانون تکلیف خاصی برای آن تعیین کرده باشد.

مجمع عمومی

ماده ۷۳ – مجامع عمومی به ترتیب شامل موارد زیر می باشد

۱٫    مجمع عمومی مؤسس.

۲٫    مجمع عمومی عادی.

۳٫    مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۷۴ – وظائف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر می باشد

۱٫    رسیدگی به گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنین فراهم اوردن پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.

۲٫    تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم.

۳٫    انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

۴٫    تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره – گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در جایی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵ – مجمع عمومی مؤسس لازم به حضور تعدادی از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند می باشد. چنانچه دراولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مؤسسين مجامع عمومی جدید را فقط تا دو نوبت دعوت می نمایند مشروط بر ان که حداقل بیست روز پیش از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

مجمع عمومی جدید زمانی به رسمیت شناخته می شود که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق برای کلیه تصمیمات اخذ شده لازم است اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ شود. چنانچه در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل را اعلام می دارند.

تبصره – مجمع عمومی مؤسس شامل كليه مؤسسين و پذیره نویسان  بوده و هر سهم دارای یک حق رأى خواهد بود.

ماده ۷۶ – هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسين سرمایه ی غیرنقد داشته باشند لازم است پیش از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را حول و حوش ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. چنانچه مؤسسين براى خود مزایائى طلب کرده باشند می بایست توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور تقدیم مجمع مؤسس شود.

ماده ۷۷ – گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند یا مزایای آنها موضوع رأى است  حق رأى ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

ماده ۷۸ – مجمع عمومی قادر نخواهد بود آورده های غیر نقد را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده است قبول کند.

ماده ۷۹ – چنانچه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در این فاصله اشخاصی که آورده غیر نقد آنها تصویب نگردیده  در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. چنانچه اشخاص مذکور تسلیم نظر مجمع نگردند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می شود و سایر پذیره نویسان می توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.

ماده ۸۰ – جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که مطابق ماده ۷۹ منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حضور داشته باشند. و ضمن آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.

ادامه در : مجمع عمومی بخش دوم

منبع : ثبت برند و ثبت شرکت کمپانی پرس