نوشته‌ها

اساسنامه ثبت شرکت

طرح مقدماتی اساسنامه ثبت شرکت – بندهای ۱ تا ۷

طرح مقدماتی اساسنامه ثبت شرکت : در مقوله ثبت شرکت ، اساسنامه های متعددی وجود دارد که در این بخش به بررسی و معرفی طرح مقدماتی اساسنامه ثبت شرکت بر اساس بند های ۱ تا ۷ خواهیم پرداخت.، با کمپانی پرس همراه باشید…

۱-  اساسنامه ثبت شرکت -نام شرکت

بر اساس دستور العمل وزارت ارشاد برای ثبت شرکت باید نام آن فارسی و ایرانی باشد بر این اساس اداره ثبت شرکت ها مجاز به صدور نام های فانتزی و خارجی (مگر با اجازه از وزارت ارشاد) نمی باشند، البته در صورتیکه  شرکتهای خارجی ثبت شده در خارج از کشور که مورد تأييد اداره ثبت شرکتها باشند با شرکتهای ایرانی ادغام  شده و یا این که پس از اخذ مجوز اقدام به تاسیس شعبه در ایران نمایند میتوانند نام خارجی خود را حفظ کنند. ادامه مطلب …