نوشته‌ها

شرکت سهامی

شرکت سهامی چه نوع شرکتی است ؟

شرکت سهامی چیست و چه نوع شرکتی است

بر اساس انچه که در ماده ۱ قانون تجارت وضع شده(تعریف شرکت سهامی)

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن است.  ماده ۲ قانون تجارت اشاره می نماید : شرکت سهامی بعنوان شرکت بازرگانی به حساب می آید مگر آن که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

به علاوه ماده ۳ همین قانون مقرر داشته است که :  تعداد شرکاء در شرکتهای سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد.

ادامه مطلب …