نوشته‌ها

وکالتنامه های اسبق شرکت

وکالتنامه های اسبق شرکت در صورت انحلال و تصفیه شرکت

وکالتنامه های اسبق شرکت در صورت انحلال و تصفیه شرکت : عضوحقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز همچنان باقی است ولی فقط کارهایی را که برای تصفیه شرکت لازم است انجام می دهد و پس از اتمام عملیات تصفیه ، عضوحقوقی شرکت نیز خودبخود عزل می شود. از طرفی می دانیم که در صورت فوت عضوحقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود فسخ می گردد اکنون سوالی که مطرح می شود اینست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز به این امر می انجامد و با ختم تصفیه، وکالتنامه های اسبق شرکت همچنان معتبرند یا فسخ می گردند.
در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که پس از اتمام تصفیه شرکت، وکالتنامه های اسبق شرکت نیز فسخ می گردد و عده ای دیگر نظرشان خلاف اینست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین و مقررات تغییرات و ثبت شرکت ، با کمپانی پرس همراه باشید.

ادامه مطلب …